Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

VÄLKOMMEN TILL ATGs ÅRSREDOVISNING 2013!

Hasse Skarplöth.

För första gången i AB Trav och Galopps historia presenterar vi vår årsredovisning i digital form. Här hittar du texter, bilder och filmer som skildrar ATGs verksamhet år 2013 - från verksamhetsberättelsen, med den ekonomiska rapporten, till vinnaren av titeln Årets ATG-ombud.

I en av filmerna berättar jag om mitt första år som vd för ATG. Det har varit ett år med både plus och minus. Till det senare hör att vårt överskott, som tillfaller trav- och galoppsporten, minskade för andra året i följd.

Men samtidigt fanns det som sagt flera ljuspunkter. Dagarna före jul fick vi ett nytt speltillstånd av regeringen som bland annat innebär större möjligheter till affärsutveckling. Dessutom har vi internt lanserat ATGs Manifest, en ”kompass” som pekar ut riktningen för vårt arbete de kommande åren.

Målet är högt satt – vi ska bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad. Detta genom att erbjuda våra kunder Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel. I fjol tog vi det första steget. Det kommer att vara mitt största minne av år 2013.

Med vänlig hälsning

Hasse Skarplöth
Verkställande direktör, ATG

DET HÄR ÄR ATG (på 45 sekunder)

  • ATG har ett enda syfte - att säkerställa svensk trav- och galoppsports långsiktiga ekonomiska utveckling.
  • AB Trav och Galopp, ATG, grundades 1974. Bakgrunden var att trav- och galoppsporten befann sig i kris och att staten genom bildandet av ATG och den spelmodell som även i dag gäller, ville säkerställa trav- och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.
  • Uppdraget för ATG är i första hand att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport med god geografisk spridning.
  • ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) och till tio procent av Svensk Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ST och SG utser fem ledamöter i ATGs styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en är ordförande.
  • ATG har den svenska regeringens koncession för att arrangera spel på hästar och i den regleras villkoren för spelandet.
  • ATG erbjuder spel hos cirka 1 850 spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet samt via mobiltelefon. Dessutom har ATG haft utbyte med 28 partners i 17 länder.
  • 2013 omsatte ATG 12,2 miljarder kronor på spel i Sverige och därutöver 2,6 miljarder kronor på spel hos utländska partners.
  • Den största delen av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster (8,5 miljarder kronor). Netto-överskottet fördelas mellan staten (1,3 miljarder kronor) och trav- och galoppsporten (1,6 miljarder kronor).
  • ATG bidrar inte enbart till trav- och galoppsporten utan även till övrig hästsport, bland annat genom de pengar som överförs till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).