Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Håkan Hedqvist
Håkan Hedqvist.

FYRA PRINCIPER – TIO RIKTLINJER

Att spela på hästar ska vara roligt. Men tyvärr har spel en baksida. Forskning visar att cirka två procent av den totala befolkningen inte kan hantera sitt spelande och riskerar att hamna i ett beroende.

- Spelberoende är en sjukdom som ofta har sin bakgrund i helt andra orsaker än själva spelandet. ATGs ansvar är att med en rad förebyggande åtgärder, regler och verktyg se till att minimera risken för denna grupp, säger Håkan Hedqvist, ansvarig för spelansvar på ATG.

Den 17 april 2013 skrev ATG och övriga inom SPER (Spelbranschens Etiska Råd) på ett avtal för en ny generell branschstandard gällande spelansvar.

Standarden bygger på fyra principer och tio riktlinjer för ansvarsfullt spelande.
- Inom de tio riktlinjerna finns sedan ett 60-tal punkter som utgör arbetet för framtiden, säger Håkan Hedqvist.

De fyra principerna i den nya standarden för spelansvar är:

  1. Trygg och säker spelverksamhet.
  2. Korrekt och tydlig information.
  3. Kunskap och insikt i att förebygga spelproblem.
  4. Forskning och praxis.

Inom arbetet med spelansvar gäller att samtliga medarbetare på ATG måste genomgå en spelansvarsutbildning.
- Med vår nya vd Hasse Skarplöth i spetsen har vi gjort om hela spelansvarsbiten under 2013 och första kvartalet 2014 ska all personal ha gått utbildningen. Vi utbildar även konsulter, frilansare och samarbetspartners till ATG och Kanal 75, berättar Håkan Hedqvist.

Vid fyra tillfällen har ATG även bjudit in två olika föreläsare från Spelberoendes Riksförbund.
- Föreläsningarna har varit obligatoriska för all personal på ATG och Kanal 75. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade, särskilt att vi fick lyssna på en anhörig till en spelmissbrukare. Vi fick höra en historia från två olika håll och det var oerhört värdefullt, säger Håkan Hedqvist.

När det gäller spelmissbruk så arbetar ATG förebyggande.
- Ansvaret för vård av de som redan är spelmissbrukare ligger hos samhället men det saknar huvudmannaskap. Det varierar regionalt mellan landsting och kommuner. Men det är endast cirka 30 av 290 kommuner och kanske 2-3 landsting som har ett program för spelmissbruk. Många har bakat in spelmissbruk tillsammans med alkohol- och narkotikamissbruk. Det är inte samma sak, någon som har rehabiliterats från spelproblem kan fortfarande ha enorma penningskulder att hantera. Och fortfarande finns det upp till 50 kommuner där det inte finns någon hjälp till de som drabbats, varken inom kommun eller landsting. Jag hade gärna sett att alla kommuner och landsting haft ett program för spelmissbruk, för det är ändå de som ska se till invånarnas väl och ve, säger Håkan Hedqvist.

Även internationellt är frågan om spelansvar aktuell. EPMA (European Pari Mutuel Association) är en branschorganisation bestående av spelbolag inom hästsporten från tio länder. 2013 fortgick arbetet mot en gemensam standard för spelansvar.
- ATG är med vår långa erfarenhet inom spelansvar en av de drivande i frågan och under våren 2013 var ATG värd för ett möte i Stockholm där man bestämde formen för det fortsatta arbetet, säger Håkan Hedqvist.