Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Jens Fredricson
Jens Fredricson och Lunatic.

STRÖMSHOLM UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

På Ridskolan Strömsholm bygger man för framtiden.

Ridlärare, ridinstruktörer, hästskötare och elitsatsande ryttare utbildas med högsta kvalité.
- Allt vi gör siktar till att nästa generation alltid skall komma ut mer välutbildad än den föregående, säger Jens Fredricson, stallmästare och landslagsryttare i hoppning på Strömsholm.

Ridskolan Strömsholm
Ridskolan Strömsholm.

ATG tar ansvar för svensk hästhållning på flera sätt. Bland annat via ett årligt bidrag, 2013 var det 50 miljoner kronor, till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

HNS är delägare i hästnäringens riksanläggningar Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB samt Travskolan Wången AB och har ett övergripande ekonomiskt ansvar för anläggningarna samt medfinansierar högskoleutbildningen och yrkesutbildningarna.
- För svensk hästnäring är det viktigt att det finns en långsiktig och uthållig finansiering av våra riksanläggningar via ATG/HNS. Det är en förutsättning för att vi skall kunna nå de goda utbildningsresultat vi siktar mot och når upp till, säger Jens Fredricson.

Gemensamt uppdrag för riksanläggningarna

Ridskolan Strömsholm i sin nuvarande form grundades 1968 genom ett ”civilt” övertagande av en flerhundraårig arméverksamhet på anläggningen och har en lång och gedigen utbildningstradition inom svensk ridsport. På Strömsholm utbildas ridlärare, ridinstruktörer, hästskötare, talangfulla och elitsatsande ryttare med mera.

På Strömsholm finns flera skolformer: Grundskola (gymnasier), Hästsportens Folkhögskola och hippologprogram (SLU). Spetskompetens inom hoppning och dressyr är viktigt, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap samt forskning och utveckling (FoU). Genom en nära samverkan med Svenska Ridsportförbundet sker en successiv utveckling av talangfulla ryttare samt kompetenshöjande insatser riktade till landets ridskolor.
- Det nuvarande samarbetet mellan Ridskolan Strömsholm och Ridsportförbundet gällande talangutveckling är ett bra resursutnyttjande. Dessutom ger det våra yngre ryttare större chans att nå fram till den internationella toppnivån i vår krävande sport, säger Jens Fredricson.

Alla riksanläggningarna har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

Ridskolan Strömsholm har i dag 42 medarbetare och äger cirka 100 hästar av de 200 som står på anläggningen. Ägare till Ridskolan Strömsholm AB är Svenska Ridsportförbundet och ATG som äger 91 procent tillsammans, medan Hästnäringens Nationella Stiftelse äger nio procent.

1 800 elever per år

Ridskolan Strömsholm
Ridskolan Strömsholm.

Strömsholms vision är att man skall bedriva internationellt konkurrenskraftig yrkesutbildning av bland annat ridlärare och tränare för hästnäringens behov och vara ledande i talangutveckling för svensk ridsport.
- Det är en vision som ställer höga krav på oss som är verksamma på Strömsholm. Vi känner oss ändå ganska trygga i att vi kan leverera det som behövs för att uppfylla våra åtaganden i denna vision, säger Jens Fredricson.

Totalt har Ridskolan Strömsholm cirka 1 800 elever per år i kortare eller längre fortbildningar, sommarkurser och helgkurser. 200 elever går utbildningar som varar längre än ett år.
- Den dagliga kontakten med elever i kombination med min egen sportsatsning är det som driver mig. VM i Normandie i höst är mitt stora mål på kort sikt, säger Jens Fredricson.

Beridna Högvakten

Ridskolan Strömsholm utbildar hästarna till den beridna vaktparaden, en av Stockholms största turistattraktioner. Hästarna utbildas i ett år innan de kommer till Livgardets stallar i centrala Stockholm. Där fortsätter utbildningen av beridare innan hästarna börjar gå i vaktparaden och rids av värnpliktiga. Livgardet är Sveriges enda förband med hästar och samtidigt världens äldsta verksamma.