Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Travarhälsan
Göran Åkerström.

TRAVARHÄLSAN – ETT OMFATTANDE HÄSTVÄLFÄRDSPROGRAM

En travhäst ska leva ett bra hästliv.

Det är utgångspunkten för Travarhälsan - ett nytt och mycket omfattande hästvälfärdsprogram som infördes i svensk travsport 2013.

Svensk Travsports djurskyddsarbete har i en internationell jämförelse varit ledande inom hästsporten. Med Travarhälsan tog man under 2013 ytterligare steg framåt i arbetet att kvalitetssäkra djurskydd, smittskydd, hållbarhet och antidopningsarbete.
- Vi ska bli ännu bättre att se till att våra hästar har ett bra liv. Första steget är att införa ett egenkontrollprogram som riktar sig till samtliga våra tränare och omfattar all tränings- och tävlingsverksamhet med travhästar inklusive dess hästhållning, säger Svensk Travsports chefsveterinär Göran Åkerström.

Ökade krav på tränarna

Den tidigare kontrollen med banveterinärer som bedömde hästarna före tävlingarna och de inspektioner av träningscamper och stall som gjordes av travsportens egna licenskommittéer hade brister. Travarhälsan innebär omfattande förbättringar.
- Travarhälsan är ett hästvälfärdsprogram som är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär ökade krav på tränarna att säkerställa att hästarna och utrustningen är i skick för träning och tävling. En checklista, så kallad egenkontroll av hästarnas hälsa, ligger till grund. Vi har även infört särskilda funktionärer med uppgift att göra stickprovskontroller på hästar och utrustning, säger Göran Åkerström.

Värdefull statistik

Travarhälsan bygger bland annat på att tränarna får ansvar för att intyga att kontrollen är genomförd innan man tävlar med sin häst. Därmed skapas värdefull statistik, som visar hur travet tar hand om hästarna. Det ger även ett underlag och redskap för att upptäcka problem och därmed snabbt kunna sätta in åtgärder.

Svensk Travsport har tagit fram Travarhälsan i nära samarbete med travtränarna, aktiva, funktionärer och veterinärer. En bra dialog med Jordbruksverket och experthjälp från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har också varit till stor hjälp.