Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Håkan Hedqvist
Dopningsprov pågår.

NYTT ANTIDOPNINGSPROGRAM

Under 2013 arbetade Svensk Travsport med ett nytt antidopningsprogram.

- Vi vill skapa världens mest effektiva och rättssäkra antidopningsprogram med hästens bästa i centrum. Programmet är en utveckling av vårt djurskyddsarbete, det säkerställer att vi tävlar på lika villkor och att travet fortsatt har ett stort förtroende, säger Svensk Travsports chefsveterinär Göran Åkerström.

Det nya antidopningsprogrammet har tagits fram för att möta hotbilden från en omvärld med gränslös internethandel och ständig utveckling av såväl legala som illegala substanser. Det betyder att hästsporten väljer en mer oförutsägbar och bredare inriktning än tidigare då nästan alla dopningsprover togs i samband med tävlingar.

Det nya programmet införs under 2014-2015 och har hämtat inspiration från humanidrottens WADA-system (World Anti-Doping Agency).
- Vi har absolut ingen stor dopningsproblematik inom travsporten. Nästan alla av de få fall som upptäckts handlar om misstag eller slarv med mediciner. Men vi ska naturligtvis ligga i framkant i den här frågan och flyttar nu vårt fokus mer till områden där risk för fusk finns och där hästar kan fara illa. Självklart fortsätter vi samtidigt med den traditionella kontrollen, säger Göran Åkerström.

Ett omfattande analysavtal med SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) är en viktig grundsten i programmet. Det innebär flera nyheter:

  • Prover kommer att frysas in och lagras. Ett problem inom allt antidopningsarbete har varit att analysmetoderna inte alltid kunnat hitta de nya substanser som tagits fram. Med infrysning kan proven analyseras om flera år och det skapar en avskräckande effekt.
  • Fler prover under träning och på unghästar. Genom en riskbaserad provtagningsplan breddas urvalet betydligt och riktade och slumpmässigt utvalda prov kommer att tas i samband med tävling, träning och uppfödning.
  • Ny analysteknik för moderna och svåranalyserade legala och otillåtna substanser införs. Utökade tester med TCO2-analyser, så kallad Milkshake.
  • Speciellt riktade provtagningar inför större lopp.
  • Utökat nationellt, skandinaviskt och internationellt samarbete, bland annat genom IRIIS, en internationell databas och forskning.