Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Spelmarknaden
Marcus Wahlman och Magnus Lunner, ATG.

ATG AGERADE MOT ROBOTSPELARE

2013 var året vi lärde oss ett nytt ord - robotspelare.
En konsekvens var att ATG bland annat införde maxgränser för antal tillåtna system på flera spelformer.

Trovärdiga. Ett av de viktigaste orden för ATG.

15 maj 2013 införde ATG som första hästspelsbolag i världen begränsningar mot så kallat robotspel (paragraf 25 i Vadhållningsbestämmelser).
I oktober skärpte ATG reglerna ytterligare och införde maxgränser för antal tillåtna system på utvalda spelformer (paragraf 28 i Vadhållningsbestämmelser). En spelare får maximalt spela 5 000 system på V75 och V86, maximalt 2 000 system på V64 och V65 och maximalt 500 system på V5 och V4.

Varför införde ATG de här begränsningarna?
- Vi gör det här för våra spelare. För ATG är det viktigt med ”lika villkor” för alla som spelar på våra produkter. Det är inte meningen att någon ska kunna gå in och ”köpa” sin del av vinstpotten, säger Magnus Lunner, säkerhetschef på ATG.

Ni kallar dem robotspelare?
- Det är ett vedertaget uttryck och ett namn som används internationellt för den här typen av spelare. Det handlar om mycket stora spelare, som satsar sjusiffriga belopp och som använder reduceringsverktyg och bygger kolossala system.

- Det är vår bedömning att robotspel på sikt skulle erodera det svenska spelet på hästar och det skulle få allvarliga konsekvenser för sporten.

Marcus Wahlman är kvalitets- och kravanalytiker på ATG och han förklarar.
- De här spelarna är inte intresserade av trav, de är intresserade av avkastning. Deras matematiskt uträknade modeller läser av de övriga spelarnas mönster och deras system bygger på att ge en avkastning på 20-30 procents vinst över tid - och de vinner.

- De nya reglerna som ATG införde i maj innebar att vi begränsade de stora robotspelen och man kunde inte längre helgardera alla loppen, som man i princip gjorde tidigare.

Reglerna gav ATG ”muskler” att varna och stänga av spelare och även möjligheten att konfiskera vinster vid upprepade överträdelser.

Hur många spelare har ni stängt av?
- Ett tiotal aktörer har varnats och några färre har stängts av.

Handlar det om svenska spelare?
- Vi har varnat spelare i Sverige, Finland, USA, Australien och Sydafrika. När det gäller de utländska spelarna så är det våra samarbetspartners som varnas eller stängs av. Vid ett par tillfällen har vi hållit inne vinster, men det handlar inte om stora pengar, säger Magnus Lunner.

ATG har även infört en paragraf 31 i Vadhållningsbestämmelser som handlar om ”lika villkor”. En paragraf som ska stoppa det som populärt kallas ”rakebacks” om det skulle förekomma hos någon av ATGs många partners.
- Att lämna någon form av rabatt eller bonus på ATGs spel är absolut förbjudet. Om det skulle uppdagas så stängs ombudet eller partnern av med omedelbar verkan, säger Magnus Lunner.

Fel resultat

Vid ett par tillfällen under 2013 kunde säkerhetsavdelningen konstatera att det blev fel i resultatlistorna.

Vid ett tillfälle på galoppbanan Övrevoll i Norge, dit ATG tog spel, dömdes fel vinnare efter att man analyserat ett målfoto felaktigt. Vid ett annat tillfälle dömdes fel hästar som trea respektive sjua i ett lopp på Skelleftetravet.
- I Sverige körs cirka 9 000 travlopp om året och det är väldigt ovanligt att det blir fel i totoresultatet. Vi har självklart sett över rutinerna för att minimera risken att något liknande händer igen. Vi måste vara trovärdiga, säger Magnus Lunner.