Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2013

Spelmarknaden
Leif Almgren, ATG.

NY KONCESSION – NYA MÖJLIGHETER

I mitten av december 2013 kom regeringens beslut om ATGs speltillstånd som gäller från och med 2014. Det nya tillståndet innebär bland annat att ATG ges ett ökat utrymme för affärsutveckling och lansering av nya spelprodukter.

ATG är det enda spelbolag i Sverige som har regeringens tillstånd att bedriva spel på hästar i landet. Förutsättningarna regleras i ett speltillstånd (koncession) som regeringen lämnar till ATG. Speltillståndet anger bland annat vilka spelformer ATG får ha, på vilka platser man får bedriva spel och vilken återbetalning det ska vara till spelarna.

- Vi har ansökt om att få större möjligheter på den svenska spelmarknaden. Globalt ser vi att skicklighetsspel utgör endast 13 procent av spelmarknaden medan resten utgörs av olika former av tur- och slumpspel som exempelvis lotterier och nummerspel, säger Leif Almgren på ATGs vd-stab.
I koncessionen för 2014 ges ATG möjlighet att erbjuda kunderna andra typer av spel.
- Det är koncessionen som styr oss. Vad vi får göra och vad vi inte får göra, säger Leif Almgren.

Nyheterna i den nya koncessionen är följande:
  • Ingen begränsning för möjligheten till slumpgenererade spel.
  • Vadhållning på virtuella hästtävlingar.
  • Anordna lotteri på egna spels identifikationsnummer.
  • Vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet.

- Nu börjar processen med att utveckla nya erbjudanden. Även för nya produkter går naturligtvis fortfarande allt överskott oavkortat tillbaka till hästsporten, säger Leif Almgren.